POLE, Garantie op groei van mensen en teams

POLE onderwijs wordt COMENI abc

Uit de footprint van Comenius ontstaat nieuw onderwijs. POLE Onderwijs gaat in 2016 uitbreiden en in het kader van onderwijsinnovatie verder onder de naam COMENI- abc, onderwijsontwerpers van de toekomst.

Vanwege de groei van POLE Onderwijs is er binnen de POLE groep gekozen om de lopende projecten, cursussen en trainingen op de bewezen weg voort te zetten en de altijd aanwezige drang naar verbetering en innovatie elders vorm te geven. Dat de continue ontwikkelings- en innovatiedrang POLE onderwijs gebracht heeft waar het nu staat is een mooi resultaat, maar was tegelijkertijd een moeilijke spagaat. Met de opdrachten die er nu liggen kijken we positief naar de komende jaren en kunnen we goed vooruit in de wereld van het Leren en Educatie. Vanuit deze positie zal het POLE Dynamics leer- en veranderconcept nog verder uitgerold worden.

De nieuwste Perspectieven voor POLE liggen op het pad van onderwijsinnovatie en ontwikkeling. Hier liggen kansen een en mooie uitdaging voor de jongste telg uit de POLE groep, COMENI abc. Met de footprint als nalatenschap van de grote onderwijsvernieuwer COMENIUS (1592 – 1670) zal COMENI abc de toekomst tegemoet treden. COMENIUS, Europese Onderwijspedagoog, met een groot netwerk in verschillende landen, gaf zijn leven lang vorm aan vernieuwing. Het is niet voor niets dat hij gezien wordt als de ‘leraar der volkeren’. Tot op de dag van vandaag wordt Comenius aangehaald door onderwijsdeskundigen van over de hele wereld.

De kracht van Mensen, Natuur en Geest.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat hij gezien wordt als een onderwijspionier en veel nieuwe ideeën lanceerde. Zo is hij de bedenker van het aanschouwelijk lesmateriaal, waarin hij plaatsjes en tekstwoorden met elkaar verbond, waardoor kinderen al zelfstandig en geboeid aan de slag konden. De eerste projecten met ICT en nieuwe technologie dragen niet voor niets zijn naam. Comenius was ook degene die het kind centraler stelde op basis van de mogelijkheden en alle levensfasen van het kind even belangrijk vond op gebied van leren. Dus ook kleuters.

In Comenius visie is er een duidelijke relatie tussen de mens, de natuur en de Geest (hij dacht dan vooral aan God). De driehoek tussen de drie geeft aan elke zijde de relatie aan. Zo is er de zijde Mens – Geest/God, de theologische zijde. De Mens Medemens zijde staat voor Politiek en de derde zijde Men – Natuur behelst de natuurwetenschappen. Zo wordt een situatie vanuit drie perspectieven bekeken en over drie zijden geanalyseerd. Dat dit ook nu nog enigszins van toepassing is kunnen we laten zien aan de hand van het volgende voorbeeld. Pak nu de huidige milieuproblematiek en plaatsen we plastic afval in de driehoek. De wetenschap heeft ons geleerd dat plastic afval leidt tot schade in de oceanen en bij de zeedieren. Politiek laats ons zien dat afval nu eenmaal onvermijdelijk is en dat we zelf actie moeten ondernemen en de theologie werkt als het geweten dat we als mens rentmeester van de aarde zorg moeten dragen voor een schoon milieu.

Comenius groeide op een de tijd dat godsdienst centraal stond en daarmee ook vorm gaf aan zijn denken. Desalniettemin weet hij in een groot aantal geschriften zijn pedagogische en onderwijskundige gedachtegoed over te brengen. Voor hem zijn alle mensen gelijk en iedereen moet zich inzetten voor een harmonieuze wereld.

COMENI abc is van deze tijd, maar maakt gebruik van de pioniersgeest van COMENIUS. We maken gebruik van de sterke verbinding van tussen Onderwijs, Pedagogiek en de Wereld van vandaag om het leren voor morgen vorm te geven. We laten u graag weten hoe we dit in 2016 concreet vorm gaan geven in de vernieuwende projecten van Zelf- en Co creatie, onderwijs voor iedereen en de moderne technologie. Laat ook u zich inspireren.

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het contactformulier.