POLE, Garantie op groei van mensen en teams

Garantie op groei in het onderwijs

Elk mens leert, verandert en groeit, iedere dag, op zijn eigen manier, al dan niet met een helpende hand. POLE is in staat om de gewenste ontwikkeling en groei krachtig te stimuleren op basis van diverse wetenschappelijke inzichten van leren, gedrag en omgevingsfactoren, motivatie en de psychologie van de levensloop. Door middel van unieke, uitdagende activiteiten brengt POLE kinderen, (jong) volwassenen, leerlingen, docenten en teams daadwerkelijk fysiek en mentaal in beweging. Dit leidt voor elke deelnemer tot ontplooiing, groei en duurzame verandering.

Inmiddels staat POLE binnen veel onderwijsinstellingen bekend als vernieuwend. Trainingen, cursussen, workshops en bijzondere projecten zijn door POLE ge´nitieerd. De kracht en effectiviteit van POLE Dynamics® zijn in het onderwijs met mooie rapportcijfers van klanten en in stevige samenwerkingsverbanden met o.a het Spectrum Institute for Teaching & Learning in de VS overtuigend aangetoond.

medewerkers

leerlingen / studenten

Coaching
Supervisie
Opleidingen in Pole Dynamics®

Individuele trajecten, uitgevoerd in groepsverband, t.b.v. alle typen primair en voortgezet onderwijs

Individuele trajecten, uitgevoerd in groepsverband
Outplacement
(Re)integratie
Teambuilding
Teamontwikkeling
Talentontwikkeling
Organisatievraagstukken

Bestrijding schooluitval
Specifieke doelgroepen met psychosociale problematiek
Educatieve programma's
(Re)activeren thuiszitters