POLE, Garantie op groei van mensen en teams

Garantie op groei in de overheid

Medewerkers in overheidsfuncties hebben een specifieke verantwoordelijkheid als het gaat om het algemeen maatschappelijk belang van burgers. Beleid maken en zorgen voor een adequate uitvoering ervan vraagt een ontwikkelingsgerichte visie op mensen en hun omgeving. Dit vraagt veel kennis, vaardigheden, een actieve attitude en aanpassingsvermogen van beleidsmakers. Dit leerproces kan POLE als geen ander vanuit de belangrijkste perspectieven begeleiden. Als deel van een groter lerend systeem brengt POLE mensen en teams daadwerkelijk fysiek en mentaal in beweging. Dit leidt voor elke deelnemer tot ontplooiing, groei als professional.

In ons programma-aanbod verzorgde POLE in de afgelopen jaren trainingen, cursussen en begeleidingstrajecten voor gemeentelijke diensten. De doelgroepen waren divers. Zo werkten we met mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt of zorgden we middels een wetenschappelijke gezondheidsinterventie dat alleenstaande ouderen meer en beter gingen bewegen. Onze kleinschalige en vraaggestuurde programma's deden wat ze beloofden. De kracht en effectiviteit van onze POLE Dynamics® aanpak zijn ook voor deze doelgroep overtuigend aangetoond.

medewerkers

cliënten

Individuele trajecten, uitgevoerd in groepsverband
Outplacement
(Re)integratie
Verzuimpreventie
(Re)activering

Re-integreren, reactiveren en vitaliseren van uitkeringsgerechtigden
WSW-ers
Thuiszitters
Individuele trajecten, uitgevoerd in groepsverband
Laagdrempelige vorm van psycho-sociale hulpverlening

Teamtraining
Teamontwikkeling
Talentontwikkeling
Organisatievraagstukken

Individuele trajecten, uitgevoerd in groepsverband
Programma's op maat voor specifieke doelgroepen met eigen problematiek of ontwikkelvragen.
Sociale integratie en maatschappelijke participatie
Laagdrempelige vorm van psycho-sociale hulpverlening