POLE, Garantie op groei van mensen en teams

Garantie op groei in de gezondheid en sport

Elk mens kan veranderen en groeien, ieder op zijn eigen manier, al dan niet met een helpende hand. POLE is in staat om de gewenste ontwikkeling en groei krachtig te stimuleren, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van het individu. Door middel van unieke, uitdagende activiteiten brengt POLE mensen en teams daadwerkelijk fysiek en mentaal in beweging. Dit leidt voor elke deelnemer tot ontplooiing, groei en duurzame verandering.

Ten behoeve van de verdere optimalisatie van het programma-aanbod verzorgde POLE in de afgelopen jaren op beperkte schaal trainingen, cursussen en workshops voor profit en non-profit organisaties, onder andere in de sportwereld. Op de resultaten van deze laagdrempelige, kleinschalige en vraaggestuurde programma's reageerden deelnemers en opdrachtgevers bijzonder enthousiast. De kracht en effectiviteit van POLE Dynamics® in de sport zijn daarmee overtuigend aangetoond.

kader / vrijwilligers

leden

Individuele trajecten, uitgevoerd in groepsverband
Coaching
Supervisie
Opleidingen in Pole Dynamics®
Begeleiding top- en breedtesporters
(Re)integratie
Verzuimpreventie
(Re)activering

Individuele trajecten, uitgevoerd in groepsverband

Individuele trajecten, uitgevoerd in groepsverband
Begeleiding topsporttrainers
Begeleiding trainers wedstrijdsport
Teamtraining
Teamontwikkeling
Talentontwikkeling

Individuele trajecten, uitgevoerd in groepsverband
Begeleiding topsporters (NOC-NSF status)
Begeleiding breedtesporters
Teamtraining
Teamontwikkeling
Talentontwikkeling