POLE, Garantie op groei van mensen en teams

Garantie op groei in de zorg

Elk mens kan veranderen en groeien, ieder op zijn eigen manier, al dan niet met een helpende hand. POLE is in staat om de gewenste ontwikkeling en groei krachtig te stimuleren, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van het individu. Door middel van unieke, uitdagende activiteiten brengt POLE mensen en teams daadwerkelijk fysiek en mentaal in beweging. Dit leidt voor elke deelnemer tot ontplooiing, groei en duurzame verandering.

Ten behoeve van de verdere optimalisatie van het programma-aanbod verzorgde POLE in de afgelopen jaren op beperkte schaal trainingen, cursussen en workshops voor profit en non-profit organisaties, onder andere in de zorg. Op de resultaten van deze laagdrempelige, kleinschalige en vraaggestuurde programma's reageerden deelnemers en opdrachtgevers bijzonder enthousiast. De kracht en effectiviteit van POLE Dynamics® in de zorg zijn daarmee overtuigend aangetoond.

medewerkers

cliënten

Coaching
Supervisie
Opleidingen in Pole Dynamics®

Individuele trajecten, uitgevoerd in groepsverband voor bijv.
Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, GGZ, GGD, Centra voor Jeugd & Gezin, Justitiële Jeugdinrichtingen.
Laagdrempelige vorm van psycho-sociale hulpverlening

Individuele trajecten, uitgevoerd in groepsverband
Outplacement
(Re)integratie
Teamtraining
Teamontwikkeling
Talentontwikkeling
Organisatievraagstukken

Individuele trajecten, uitgevoerd in groepsverband t.b.v. psychosociale problematieken
Programma's op maat voor specifieke doelgroepen met eigen problematiek
Laagdrempelige vorm van psycho-sociale hulpverlening